www.fralsningsarmen.se

02 Feb 2015

Ledare för Frälsningsarmén i Sverige

SO_Frälsningsarméns-fana-från-100års-jubileetJärnvägsbygge med engelsk entreprenör, sjukdom med utbrändhet vid 22 års ålder och rekreation hos vännerna som just då bodde i Värnamo, 44-årig kvinna med eget företag 1878 och passion för böcker, så var Guds plan att föra in Frälsningsarmén i Sverige för 133 år sedan.
Med andra uttryck så var det en krass verklighet och industrialismens framväxt som banade vägen för den kristna rörelse som snabbt utbredde sig i England och ganska snart även på kontinenten.

Detta har berättats om tidigare på www.bootheum.se Här kommer namnen och årtalen för de ledare som sedan 1882 efter Hanna Ouchterlony fått uppgiften och utmaningen att föra verket vidare,
klicka på länken Ledare för Frälsningsarmén i Sverige

Det har varit ledarVykort vid 50års Jubileet_Kommendörerna under denna tide födda i Sverige, men också många med ursprung i andra länder och folk (vykort till vänster från 50-års jubileet 1932). Det har mest varit män men också några kvinnor efter Hanna Ouchterlony har varit kommendörer. När man är ledare och är gifta har varit och är fortfarande regeln att deras fruar också delat ledaransvaret. Fruarna har funnits med och varit delaktiga i alla sammanhang, med på resor och på senare år också funnits med i den beslutande styrelsen.

Tidigare har publicerats en mera utförlig presentation om några av dessa ledare i samband med Historisk Vandring.
Ett kompendium finns på följande län
k
http://bootheum.se/2013/01/29/de-hade-gett-sina-liv-i-tjanst-for-gud/

De olika ländernas, territoriernas ledare har sedan 1929 också haft som sin uppgift att välja FKommendör och fru Jarl och Maire Wahlströmrälsningsarméns general, internationell ledare och världschef.
En svensk ledare med finländskt ursprung, kommendör Jarl Wahlström, på bilden med fru Maire, blev
redan efter ett år som svensk kommendör 1981 vald till general.
Om generaler och Höga Rådet finns mer att läsa på länken http://bootheum.se/2013/07/18/generaler-hoga-radet/

Efter Berlinmurens och Järnridåns fall kom Frälsningsarmén tillbaka till flera länder i östra Europa. Lettland blev då en del av Sveriges ansvarsområde. Territoriet kallas därför numera Sverige/Lettland.

© Foto: Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv