www.fralsningsarmen.se

24 Sep 2015

Arkivkontakter & Utmaningar - den 26 augusti 2015

Under närmare tio år har f.d. Verkstaden på Kolargatan 2 i Hjorthagen fungerat som Arkiv för Frälsningsarméns historiska material. SO_Kommendör_Marie_Willermark

När detta hus byggdes för närmare femtio år sedan var det för att bereda arbetsmöjligheter till de som då bodde på Inackorderingshemmet. Vid invigningen 1968 fanns i verkstadslokalerna snickeri, möbelverkstad, tapetserarverkstad, bokbinderi och tryckeri. Allt var väl utformat för att möta de behov som då fanns. När Arkivet överfördes till lokalerna var de inte anpassade efter ett arkivs krav men där har ändå nu under dessa år utförts mycket arbete och många arkivintresserade och forskare har gjort studiebesök.

VerksamhetsaSO_Major_Bo_Albinsson_&_Landsarkivarie_Ulf_Andersson_Göteborgnsvarige Bo Albinsson har sett det stora värdet i kontakter med Riksarkivet, Landsarkiven, Kommun- och Föreningsarkiven. Detta för att ge Frälsningsarméns historiska material bästa möjliga förvaring och bevarande för framtida forskning och nya generationers frågor. Därför blev också lokalerna på Kolargatan 2 under Arkivdagen den 26 augusti 2015 fyllda av arkivfolk, museifolk och forskare tillsammans med medarbetare och volontärer under åren och Frälsningsarméns nuvarande ledning.

Denna sommar 2015 har två arkivarier Maria Ohlsson och Karin Appell, som gått sin utbildning på Södertörns Högskola, arbetat på Arkivet. Här ger de också en glimt av sina intryck och sin syn på verksamheten. Tal_arkivarie_Maria_Ohlsson

Fotograf Stefan Örtenblad dokumenterade redan 2009 alla föremålen som då fanns på Frälsningsarméns gamla museum. Han har sedan fortsatt att vid många tillfällen ge intressanta bilder av olika samlingar i Arkivets regi. Även nu fanns han aktiv med sin kamera och gav dokumentation åt dagen. Ett urval av dessa bilder finns i följande bildsvit.

©Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, september 2015