www.fralsningsarmen.se

20 Sep 2013

Stridsropet 130 år

Stridsropet September 1883Första Stridsropet September 1883

Stridsropet_Utgivningsbevis_1883I juni 1883 hade Hanna Ouchterlony fått officiellt utgivningsbevis att utge en periodisk tidskrift med namnet ”Stridsropet”.Hanna_Ouchterlony
När Bramwell Booth varit i Värnamo och Hanna Ouchterlony då blivit gripen av förkunnelsen fick hon sänt till sig den engelska tidningen ”War Cry”, som började utkomma 1879. Det framkommer i de tidigare på www.bootheum.se publicerade breven från Bramwell Booth till Hanna Ouchterlony, att han var mycket angelägen att hon genom just tidningen skulle få mera kännedom om Frälsningsarmén.
Kanske var det den egna erfarenheten av vad en tidning kan betyda, som gjorde att hon var så angelägen att snart efter det att Frälsningsarmén ”öppnat eld”, börjat verksamheten i Sverige, också ville utge en regelbundet utkommande tidning.Stridsropet framsida 1883 Första Nr
Redan i september 1883 utkom det första numret av tidningen. Visserligen innehöll den endast fyra sidor, men det var mest text och där gavs en tydlig redogörelse för vad Frälsningsarmén stod för och ville med sin verksamhet i Sverige. Huge_WhatmoreChefsekreterare&Chefredaktör_1883
Huge Whatmore var Hanna Ouchterlonys närmaste som chefsekreterare. Han blev nu också chefredaktör för tidningen Stridsropet.
Före mötet med Frälsningsarmén var Hanna Ouchterlony bokhandlare i Värnamo. Hon var väl medveten om det tryckta ordets betydelse. Det är tydligt att hon ville sprida fakta officiellt om verksamheten, som från första stund var både ifrågasatt och kritiserad, inte minst för att hon som kvinna var religiös ledare.
Se och läs första Stridsropet, klicka på länken Stridsropet_Årgång_1_Nr 1

Stridsropets första nummer utkom i 5000 exemplar. Tidningen var i första hand ett sätt att till folket sprida evangeliet, budskapet om Jesus Kristus. Men i Stridsropet fanns också sedan en tvåvägskommunikation. Ute från landet sändes in rapporter om vad som skedde där och tidningen blev på så sätt ett mycket intressant forum. Man ville gärna läsa den och ta del av händelserna och utvecklingen . I det första numret var fanns rapporter från andra världsdelar, så var det också fortsättningsvis och det betonade Frälsningsarméns internationella verksamhet.

Några år senare 1886 började Stridsropet utkomma varje vecka och hade då flera sidor. Stridsropet är alltså en tidning som utkommit kontinuerligt i 130 år.

© Foton & Kopior: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv