www.fralsningsarmen.se

12 Jan 2011

Tre pionjärer med sina musikinstrument

De musikinstrument som man idag oftast förknippar med Frälsningsarmén är gitarren i strängmusiken och blåsinstrument i hornmusikkårerna. Men ända sedan pionjärtiden har även andra instrument använts i gudstjänster, friluftsmöten och sångandakter. Dess brukare har förstått att här fanns också en möjlighet att med musikens hjälp förmedla budskapet till åhörarna.

Hanna Andersson var född 1858 och blev frälsningssoldat redan 1883.
Hon var den första frälsningssoldaten i Sverige som blev officer och fick kaptens rang samma år.

Men redan som rekryt, innan hon blivit soldat, fick hon av Hanna Ouchterlony en viktig uppgift att göra hembesök hos de personer som man i mötena hade fått be med.
Hanna Anderssons särskilda instrument var fiolen, hon sjöng solo och ackompanjerade sig själv på fiol.
Hon blev sedan allmänt känt under tillnamnet ”Bergsprängerskan” och ”öppnade eld” började verksamheten bl.a. i Karlstad och Eskilstuna. Hon levde fram till 1938.

Vilhelm Mårdberg föddes 1835 och prästvigdes 1873 i Svenska Kyrkan.
Han fick en komministertjänst i Morkarla, annexförsamling till Alunda i Uppland 1877.  Länge talade man i bygden där om år ”sjuttiosju” att en mäktig väckelse drog fram det året.

På något sätt måste detta också ha påverkat Mårdberg att bli frälsningssoldat 1893 och samma år blev han och makan Clara frälsningsofficerare och räknades som utgångna från Gävle.
I Frälsningsarméns samlingar finns hans flöjt bevarad. Clara dog redan 1898. Vilhelm beskrevs som fysisk mycket spänstig till sin sista dag och fylld av hänförelse att vinna människor för Gud ända tills han dog 1912.

Lucy Booth-Hellberg född 1868 var yngsta dotter till Frälsningsarméns grundläggare William och Catherine Booth.  I familjen och bland barnen Booth fanns mycket av sång och musik. Lucys instrument var konsertinan.

Lucy gifte sig med en svensk pionjär Emanuel Hellberg och de arbetade tillsammans bl.a. i Indien.
Om Emanuel Hellbergs liv berättas om på annan sida,
klicka på länken  
http://bootheum.se/2010/09/27/emanuel-booth-hellberg/

Efter makens död var Lucy ledare i Danmark och Norge.
Hon pensionerades, som kommendör i Sydamerikas östra territorium där Argentina ingår 1934, men levde sedan i Sverige fram till sin död 1953.

© Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv