www.fralsningsarmen.se

18 Jan 2011

Tranås Hornmusikkår – USA-resor

 

Frälsningsarméns Hornmusikkår i Tranås fyller 115 år i februari 2011. Hornmusikkårens första framträdande skedde 1896. Urmakaren August Malmqvist, sergeant i Frälsningsarmén, var den första ledaren och sex musikanter bildade den första musikkåren. 1915 flyttade mössmakaren John Svensson (Svegmo) från Högsby till Tranås och övertog ledningen som musikmästare. Under hans tid ökade antalet musikanter till 25, nya instrument anskaffades och stämmorna utökades från 6 till 18.

1935 överlämnades ledningen till den då 22-årige kornettisten Gunnar Borg, som sedan gjorde musikkåren känd i hela frälsningsarmévärlden.
Gunnar Borg som var också ledare när musikkåren som första kårhornmusikkår 1954 genomförde ”drömresan” till USA.
Särskild support inför resan fick musikkåren av Erik Leidzén, en av Sveriges mest kända armékompositörer, som redan 1915 flyttat till USA.
Erik Leidzén var tillsammans med Richard Holz färdledare och även vid flera tillfällen gästdirigent.

Resorna som gjordes i samband med påsken varade en hel månad. Bl.a. besöktes Washington DC, Rockford, Toronto och Philadelphia och företogs med flyg, tåg och buss och 24 städer i USA och även i Kanada besöktes.
Ett stort tillfälle under USA-resan var en TV-inspelning för amerikansk TV.Detta media var vid denna tid ännu ganska ovanligt, möjligen fanns en TV i radiohandlarnas skyltfönster.

En av musikkårens äldsta, Torsten Gustafsson avled nyligen vid 88 års ålder i januari 2011. Fotot till vänster var ett affischfoto som användes under USA-resan. Rune Rylander (tidigare musiksekreterare) skriver i sitt minnestal om ”Totte”: ”Han var bara 14 år när han blev musikant i vår musikkår. Han var musikaliskt begåvad, intresserad och ivrig att förkovra sig i att spela horn och kornetten blev hans kära instrument – och solokornett blev hans stämma.”
Läs mera…Minnestal_RR_Thorsten Gustafsson

1988 under ledning av musikmästare Torbjörn Cratz gjorde Tranås Hornmusikkår den andra resan till USA. Under 18 dagar i maj månad varade besöket och färdledare var då major Ingvar Fallström och i USA överste Stig Franzén. Flera städer som besöktes 1954 återkom också vid andra besöket bl.a. Rockford, Jamestown, Buffalo och New York.

Ett särskilt stort tillfälle var marschen i den årliga tulpankarnevalen i staden Holland i staten Michigan. Paradgatan var sju km och kantades av fullsatta läktare hela vägen. En av musikkårens fortfarande aktiva musikanter är Lennart Johansson, som spelar trombon i första raden.
Läs mera om Lennart_Johansson

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv