www.fralsningsarmen.se

05 Dec 2012

Årets viktigaste spelning – nu 51 gånger!

Aktiva hornmusikanter finns i många av Frälsningsarméns kårer, men kanske inte så många når upp till 50-årssträcket som fortfarande aktiv. En, som en gång var en av de yngsta kan nu använda titeln ”den äldste aktive” i Tranås, är trombonisten Lennart Johansson.
I tidigare artiklar har berättats om hur Lennart Johansson då endast 15 år gammal fick följa med vid musikkårens månadslånga turné i USA redan 1954. Där blev han hyllad på sin 16-års dag, nu 2012 är han den som varit aktiv längst i hornmusikkåren.
Läs om mera USA-resan klicka på länken http://bootheum.se/2011/01/18/tranas-hornmusikkar-usa
Lennart Johansson berättar nu om en speciell tradition som Frälsningsarméns hornmusikkår i Tranås införde redan 1961 att spela på Nya Griftegården på Alla Helgons dag. Han för statistik över vädret, att ibland skiner solen och termometern visar på plus och ibland är det snö och minusgrader, men också antalet deltagare som senast gången beräknades till tusen personer. Trots variationer har vädret har aldrig hindrat och traditonen är nu så stark att alla kyrkor i staden tar hänsyn till tiden kl. 10.00 och senarelägger sina gudstjänster så att tranåsborna kan besöka Nya Griftegården, tända ljus och lyssna till musikkårens spelning av kända psalmer och sånger.

Alla Helgons dag 2012 rapporterade Tranås-Posten om traditionen, vi har också fått tillstånd att publicera deras foton:
Stämningsfullt på nya griftegården i Tranås:
Musikandakten vid nya griftegården i Tranås samlar alltid mycket folk på Alla helgons dag. Så också i lördags.
Frälsningsarméns hornmusikkår har verkligen sett till att göra denna dag som en stor tradition för många tranåsbor och hemvändare. Det var uppehållsväder även om det var lite kylslaget.
Frälsningsarmén framförde flera stycken. I
år var Oskar Lindbergs Gammal fäbodpsalm ett nytt inslag. Bjarne Lindén höll tal, som fick lyssnarna att ägna flera tankar åt sina anhöriga som inte längre är i livet.” ( Jan Justegård, Tranås-Posten)

Som berättas om i tidigare artiklar på www.bootheum.se har Tranås Hornmusikkår gjort många utlandsresor, två till USA, flera i Europa, marscherat på Champs Elysees i Paris, deltagit i Frälsningsarméns Hundraårsfirande i Royal Albert Hall i London och många resor inom Sverige. Ändå uttrycker musikanterna själva att den spelning som särskilt berör dem är just denna med traditionen på Alla Helgons dag hemma i Tranås.

Kanske evighetsperspektivet, som finns med i så många av hornmusikkårens musikstycken här kommer fram särskilt tydligt och nära?
Att marscherna med flygande fanor under sommarhalvåret och horninstrumentens toner i gudstjänsterna har ett djupare budskap, en dimension som handlar om den kristna tron och det eviga hoppet.

© Foton: Tranås-Posten
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv