www.fralsningsarmen.se

28 Dec 2012

Östermalmstorg 28 december

För precis 130 år samlade Hanna Ouchterlony ihop sin lilla grupp för att hålla det första frälsningsarmémötet på svensk mark. Som berättats tidigare så hade Hanna Ouchterlony vid denna tidpunkt fått utbildning genom ”Bramwell Booths brevskola”. 
Efter ytterligare utbildning en kortare tid i London blev hon utnämnd till major och fick general William Booths uppdrag att leda verksamheten i Sverige. De fyra övriga var Jenny Swenson, Emily Petterson, engelsmannen James Garside och en man till vars namn inte nämns i historieböckerna. Platsen för det första mötet var dåvarande Ladugårdslandsteatern, som senare blev Folkan och låg i hörnet av Nybrogatan och Östermalmstorg. Mötet hölls den 28 december 1882 som sedan dess betraktats som Frälsningsarméns födelsedag.
Som dokumentering av denna speciella dag och händelse sattes 1957 vid 75 årsjubileet upp en särskild minnesplatta på huset.
När Frälsningsarmén 1982 firade 100 år hölls många festligheter.
På själva hundraårsdagen var Östermalmstorg platsen för en stor friluftsgudstjänst där landets dåvarande ledare kommendörerna Sven och Lisbeth Nilsson deltog. De syns på bilden framför minnesplattan tillsammans med två strängmusikanter i Templets strängmusikkår, till vänster står Margareta Ivarsson och till höger Ingrid Sundén (gift Ljungholm) båda numera boende i USA.

När huset för några år sedan revs togs minnesplattan omhand av arkivansvarige och finns bevarad på Frälsningsarméns Arkiv.

I samband med 100-årsfirandet utgavs en serie med numrerade minnestallrikar med motiv från första mötet tecknat av Gunnar Widholm.

För att se ett bildspel om den 28 december 1882 klicka på länken http://bootheum.se/2009/12/28/den-28-december/

© Foton: Per Anders Thunqvist (PAT) & Bo Albinsson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv