www.fralsningsarmen.se

28 Dec 2011

Hanna Cordelia Ouchterlony

Scenen är Värnamo 1878.
Vem är hon, kvinnan, som sitter där under lyktans bleka sken, lite stram, andaktsfull och intensivt lyssnande?

Hanna Cordelia Ouchterlony hade fått en god men kanske lite ovanlig uppfostran, född den 14 september 1838 som äldst i syskonskaran. Släkten Ouchterlony härstammade från Skottland. Pappan Fabian Constantin Ouchterlony hade läst juridik och fått tjänst i Småland, där han köpte gården Norrhorja i närheten av Värnamo. Han titulerades sedan häradshövding. Hans fru Hilda beskrevs som en sällsynt kvinna med mycket av godhet och tålamod också mot de som hade det svårt.
Hanna var en tänkare, ville hellre läsa än leka och tog gärna hand om sina yngre syskon. Genom kontakter vistades hon i Finland och arbetade också i en familj i Stockholm. Men när hon efter sju år i huvudstad kom hem till föräldrarna beslöt hon att stanna hemma. Familjens ekonomi behövde också tillskott. En bokhandel i Jönköping skulle öppna filial i Värnamo och Hannas glädje över böcker gjorde henne nu till en mycket engagerad bokhandlerska. Till långt in på nätterna satt hon uppe och läste.
En annan glädje under denna tid var de baler dit hon blev bjuden. Men mer och mer förändrades denna känsla till tomhet och hon drogs till kristna sammankomster. Hon lyssnade till präster och predikanter, men fick inte de svar hon önskade. Hon sökte själv i Guds ord och andra böcker. När hon läste Sören Kierkegaards böcker påverkade dessa henne mycket.
Hela livet från det att hon tog hand sina småsyskon hade ett varmt hjärta för barnen, syskonbarn i familjen och andra. Hon samlade också en skara barn för undervisning i en söndagsskola, men försökte även hjälpa dem på andra sätt.    

När man i Laura Petris bok ”Hanna Cordelia Ouchterlony” läser om hennes bakgrund, så framkommer bilden av hur hennes pappas känsla för det rätta i juridiken präglat henne, men också det goda modershjärtat som stod henne så nära. Hon var mycket bedrövad när mamman dog 1873 och hon fick ta ett större ansvar för pappan och familjen.

Hanna var 40 år gammal 1878 när hon genom ett besök hos familjen Billup först fick möta den unge engelske predikanten. Det verkar som att detta öppnade något helt nytt för henne. Hon upplevde att här fanns den helighet som hon själv så länge sökt. Här fanns något som mötte hennes längtan efter frid och inre glädje.
Så började här något nytt för Hanna Cordelia Ouchterlony, men också för Sverige då Frälsningsarmén fyra år senare – den 28 december 1882 – tågade in i huvudstaden.
Mera om Den 28 december –
klicka på länken http://youtu.be/pN6H3a84y90

Bilden, tecknad av Gunnar Widholm, illustrerar samlingen i Värnamo nybyggda stationshus. Den engagerade talaren är den 22-årig Bramwell Booth, som fått inbjudan att komma till Sverige för att vila upp sig hos familjen Billups. J.E. Billup var entreprenör vid järnvägsbygget Halmstad – Nässjö. Mannen bredvid Bramwell Booth är tolken en skotte vid namn William Duncan. Han arbetade just då på en bank i Värnamo.
Industrialismen hade gjort sitt intåg i landet. Kommunikationerna eller med ett modernare ord – logistiken, hade tidigare varit ganska dålig. Man hade inte ens gemensam tid i Stockholm och Göteborg, hur skulle man då kunna göra upp tidtabeller för tågen, som skulle trafikera den nya järnvägen. Men en ny tid hade brutit in och banade ”vägen” för nya kommunikations sätt bokstavligen och för nya andliga rörelser.
Läs mera om Bramwell Booth & Värnamo – klicka på länken http://bootheum.se/2010/01/25/bramwell-booth-varnamo/

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv