www.fralsningsarmen.se

19 Feb 2016

Silverstjärnans Gemenskap

General_Evangeline_BoothGeneral Evangeline Booth var den enda dottern av makarna William och Catherine Booths barn som blev vald till Frälsningsarméns högsta ämbete och post. BA_Silverstjärnan_brosch
På många sätt visade hennes liv och personlighet att hon kunde använda den begåvning hon fått men var också modig. Hon hade en särskild utstrålning som gjorde hennes tal och framförande speciellt.

Men hennes instiftande 1930 av ”Silverstjärnans Orden”, som den först hette, visade också att Evangeline Booth hade insikt om vad hemmet och föräldrarna betydde för en ung människa. Hon ansåg att den fostran och påverkan som gav en ung människa modet att säga ”ja” till Guds kallelse att bli frälsningsofficer, borde lyftas fram och ges erkännande. Därför grundade hon Silverstjärnans Orden att överlämas till varje mor, sedan även far eller i deras ställe den person som står närmast kadetten som blir frälsningsofficer. Det började i USA men finns nu i alla länder där Frälsningsarmén verkar och kallas numera ”Silverstjärnans Gemenskap”- ”The Fellowship of the Silver Star”.
Överlämnande av Silverstjärnans brosch och certifikatet sker vid högtiden i samband med när kadetten (elev på Officersskolan) blir befullmäktigad officer.

Rut Baronowsky har översänt ett brev angående ”Silverstjärnan” från hennes mormor Axelina Håkansson. Rut_&_Peter_Baronowsky
Brevet är skrivet 1934 från Ramdala i Blekinge till general Evangeline Booth. Axelina, som fick fyra ”Silverstjärnor”, hade alltså fyra barn som valde att säga ”ja” till kallelsen och blev frälsningsofficerare tre i Sverige och en i USA.
Det var Hertie Håkansson, Erik Håkansson, Gunnar Hawkinson och Mirjam Hanson f. Håkansson (Ruts mor).

Läs brevet och Rut Baronowskys berättelse,
klicka på länken Axelina – hon som fick silverstjärneorden fyra gånger
Se originalbrevet på movie:


En av Axelinas söner, Erik Håkansson, finns tidigare omnämnd i samband med en artikel om kadetternas ”Förr och Nu – demonstrationer”, klicka på länken och lyssna till honom http://bootheum.se/2014/01/07/forr-och-nu-demonstration/

Silverstjärnans Certifikat har haft olika konstnärlig utformning.
Här är några exempel från Frälsningsarméns Arkiv från 1950-talet, 1970-talet och 1990-talet.
Silverstjärnans Certifikat_omkr_1955 Silverstjärnans_Certifikat_omkr_1970 Silverstjärnans_Certifikat_omkr_1995

Text: Ingrid Albinsson
© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, Februari 2016