www.fralsningsarmen.se

22 Feb 2013

Jenny Swenson - pionjären med gitarren

När Hanna Ouchterlony hade mött den unga Jenny Swensson på pensionatet Lyckan i Halmstad, förstod Hanna att här fanns en duktig och begåvad ung kvinna, som skulle kunna bli en eldsjäl i det kommande arbetet.Jenny_Swenson_som_ung

Jenny Swenson föddes i ett välbärgat hem i Göteborg 1860. Hennes far var affärsman inom sjöfarten. Hon fick god skolundervisning och började som 13-åring i en flickskola präglad av kristen anda. Hon visade tidigt musikalisk begåvning och hade en vacker sångröst. Efter hennes fars död hade en fru Dickson hjälpt henne till musikutbildning. Men Jenny blev sjuk och hennes framtidsplaner att få sjunga på en stor scen gick om intet. Det var fru Dickson som skickade henne till Lyckan i Halmstad för att denna lantvistelse skulle göra henne gott. I en artikel i Stridsropet Nr 2 1884 berättade Jenny Swenson, då kapten i Frälsningsarmén, själv om sin andliga kamp. Hon kände till den kristna tron men hade inte tidigare i sitt liv kunnat ta till sig vad det innebar att vara en kristen. Hon kom till pensionatet ”Lyckan” 1881 och beskriver det som ett verkligt gott hem. Systrarna Charlotte och Hilda Collinius, som drev detta hem, var två varmt troende kristna.

I Jenny Swensson & Hanna Ouchterlony 1882början av 1882 hade Hanna Ouchterlony besökt många platser i Småland och hållit väckelsemöten. Hon behövde också rekreation och blev inbjuden av systrarna Collinius att komma till Lyckan vid påsken. På Annandagen predikade Hanna Ouchterlony i Missionshuset i Halmstad. Även Jenny Swenson var närvarande och blev då mycket gripen av budskapet. Hon blev övertygad om att Gud vill något särskilt med hennes liv. När hon fick frågan av Hanna Ouchterlony om hon vill hjälpa henne i arbetet blev svaret: ”Det vill jag genast”. När Hanna lämnat Lyckan fortsätter en brevundervisning och Hanna är övertygad att här har hon fått den unga medarbetare, som Bramwell Booth profeterat om i sina brev till Hanna att Gud skulle ge henne.Jenny Swenson

Jenny Swenson besökte efter en tid sina släktingar och vänner i Göteborg, men de hade ingen förståelse för hennes nya steg, men fru Dickson uppmanade henne ändå att följa sin kallelse. Efter sommaren samma år får Jenny Swenson ett brev från Hanna Ouchterlony som då befinner sig i England. Inbjudan gällde att komma till London och utbildningen på ”Krigsskolan” där. William Booths dotter Emma var då ansvarig för denna. Till England medförde Jenny sin käraste skatt – en spansk gitarr. Hon var skicklig gitarrspelare och fick sedan ofta ackompanjera ”miss Emma”.
I december samma år 1882 hade Hanna Ouchterlony blivit major och Jenny Swenson löjtnant och tillsammans med tre andra beordrade att ”öppna eld” i Sverige. I det första mötet på Ladugårdslandsteatern i Stockholm fick Jenny vara den som först sjöng Frälsningsarméns sånger till gitarr. Detta pionjärarbete fortsatte.

Länk till movie Den 28 December 1882 http://youtu.be/pN6H3a84y90

I Stridsropet 1884 skrev Jenny Swenson själv: ”Att stå trogen på sin post och hålla sina löften till Gud och människor anser jag som ett nödvändigt villkor för att bli bevarad i sanningen.” Hon blev kapten och senare major i den Frälsningsarmé som så snabbt växte trots mycket motstånd.

EfDe två första frälsningsofficerarna på väg till Ladugårdslandsteatern_teckning_Gunnar_Widholmter en tid av arbete i Stockholm blev de två första frälsningsofficerarna ålagda att inte gå till fots utan åka hästskjuts till mötena, eftersom ”fridsstörarna” redan på gatan anföll de två kvinnorna. Jenny Swenson blev den första kårledaren på Stockholms 1:a kår, Templet.

1884 åkte en grupp av de svenska pionjärerna till England, däribland Jenny Swenson med sin gitarr.Englandsresenärer_1884
Hon var Hanna Ouchterlonys adjutant, blev första chefen för musikavdelningen, kandidatavdelningen och hjälptruppssekreterare till sin pensionering 1900. Jenny Swenson ”befordrades till Härligheten” (dog på frälsningsarméspråk) 1934.
Att Jenny Swenson introducerade sång till gitarr gjorde att detta instrument blivit ett särskilt kännetecken för Frälsningsarmén i Sverige. ”Hennes sätt att sjunga och spela blev modell för den sångstil som varit Frälsningsarméns i Sverige under decennier” skriver Mildred Österberg i sin bok ”Med tusen tungors ljud”.
Mera att läsa om Jenny Swenson finns också i boken ”Hanna Cordelia Ouchterlony” av Laura Petri, själv född i Halmstad.

© Foton: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv