www.fralsningsarmen.se

15 May 2013

De angav takten - Frälsningsarméns musikchefer

Bertil_Andersson_Musikchef 1964-78De angav takten” har kommendör Sven Nilsson satt som rubrik på en historisk resumé över Frälsningsarméns musikchefer och därigenom fångat något av vad som skett inom musiklivet under de 130 år som Frälsningsarmén verkat i Sverige.
För att läsa hela artikeln klicka på länken
De angav takten_Frälsningsarméns musikchefer

Här är ett kort utdrag:
”Utvecklingen har varit stor sedan 1882, då de första frälsningssoldaterna höll det första mötet på Ladugårdslandsteatern i Stockholm. Musiken var då endast en gitarr, trakterad av löjtnant Jenny Swenson. Det dröjde inte länge förrän den unga Frälsningsarmén började traktera olika slags instrument och använda musiken som vapen i den andliga krigföringen. Trumman kom snart att användas både för att ange takten men också till botbänk (böneplats) i friluftsmötena.  Gitarrspelet blev typiskt för Frälsningsarmén. I de flesta kyrkor var det orgeln som dominerade varför de gitarrspelande frälsningssoldaterna väckte uppmärksamhet. När sedan blåsinstrument började användas var det många som undrade vad som stod på. Musiken blev Frälsningsarméns stora magnet som drog skaror till mötena.”

Länk om Jenny Swenson http://bootheum.se/2013/02/22/jenny-swenson-pionjaren-med-gitarren/

Otto Lundahl och Axel Assarsson

En musikhistorisk grupp för Frälsningsarmén i Sverige har givit ut fyra böcker och till samtliga böcker finns CD-skivor som illustrerar de olika tidsepokernas musik:
1996 kom den första boken Klaus Östby – skandinavisk musikpionjär skriven av Sven Nilsson med artiklar av Sture Petersson och Torgny Hanson.
Den andra boken kom 1999 och hade titeln Krigstrumpetens klara toner. Otto Lundahl och Frälsningsarméns stabsmusikkår skriven av Lars-Erik Lingström.
Den tredje boken fick titeln Frälsningssång och stridsmusik och behandlade sånger och sångböcker 1882-1990 med Karin Hartman som författare.
Bok nummer fyra skrevs av Mildred Österberg och fick titeln Med tusen tungors ljud. Frälsningsarméns vokalmusik under ett sekel.
Flera artiklar till den femte boken om hornmusiken finns färdigskrivna. Där finns ett kapitel ”De angav takten” av Sven Nilsson. Han har själv gjort det sammandrag som här presenteras.
Strängmusikledarkurs Sthlm 1959 Rune Frödén instruerar Hans avslutande ord har rubriken ”Slutackord, där han bl.a. skriver:
”Musikcheferna har med sitt kunnande och sina karaktärsdrag präglat Frälsningsarméns musikliv. De har inte enbart angivit den musikaliska takten utan även sökt bevara det typiska för frälsningsarmémusiken. De har också var och en med sin stil sökt att markera internationalism, nationell prägel och evangelisk klang. De har arrangerat, komponerat, skrivit sångtexter och artiklar, arrangerat kurser och läger och konferenser. De har inspirerat både stora och små grupper till att fortsätta. Därtill har de varit personliga rådgivare för oräkneliga musikanter.”

© Foton: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv