www.fralsningsarmen.se

11 Mar 2016

Chefsekreterare, Fältsekreterare & Finanssekreterare

Mottoaffisch_1972Frälsningsarméns högsta ledare för territoriet/landet har alltid haft några nära ansvariga i ledaransvaret. Med Frälsningsarmén terminologi har de haft posterna som chefsekreterare, fältsekreterare och finanssekreterare. Allt under mottot ”Sverige för Kristus”, till vänster mottoaffisch från 1972.

Chefsekreteraren utses av Frälsningsarméns internationelle ledare, Generalen och har därigenom i ibland varit från något annat land.
Birgitta_K_Nilson_Chefsekreterare_&_Territoriell_LedareI chefsekreterarens uppdrag ingår att vid behov ersätta territoriella ledaren och ansvara för internationella kontakter, vara ”andra chef” i verksamheten.
Få kvinnor har haft denna tjänst men en av dem är Birgitta K. Nilson, som sedan också blev ledare och kommendör. Nuvarande chefsekreterare är överstelöjtnant Kjell Olausson. Sammanställning över personerna som innehaft denna tjänst, klicka på länken Chefsekreterare_i_Sverige_Lettland

Anders_Wigholm-Fältsekreterare

Fältsekreteraren har varit ansvarig för kårarbetet dvs. församlingsarbetet på ”fältet” alltså ute i landet. Denna tjänst har numera förändrats och beteckningen tagits bort.
En i raden av fältsekreterare var Anders Wigholm. Han hade många olika tjänster under sin tid som frälsningsofficer men den sista var som fältsekreterare. Han var en ofta anlitad talare och bibelstudieledare. Fältsekreterare har varit, klicka på länken Fältsekreterare i Sverige

En viktig tjänst som genom åren har haft stort inflytande är finanssekretaren.August Storm - finanssekreterare, sångförfattare
En av dessa är mest känd som sångförfattare nämligen August Storm. Han har skrivit dikten eller sången ”Tack, min Gud, för vad som varit”. Den finns numera i den ekumeniska delen av psalmboken med nr 261. August Storm var svårt sjuk under många år men kunde ändå fullfölja sin tjänst under 22 år. I minnesteckningen efter hans död 1914 talas om ett stort andligt mod, tålamod men även glädje.

Mottoaffisch_1976Finanssekreterarens tjänst sammangår för närvarande med chefen för den administrativa sektionen.
Nuvarande finanssekreterare är kapten Elisabet Beckman.
Finanssekreterare har varit, klicka på länken Finanssekreterare_i_Sverige

Mottoaffisch till höger från 1976: Tändande tro.

Tidigare publicerat om Frälsningsarméns ledare, klicka på länken
http://bootheum.se/2015/02/02/ledare-for-fralsningsarmen-i-sverige/

Text: Ingrid Albinsson
© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, Mars 2016