www.fralsningsarmen.se

03 Sep 2012

Frälsningsarméns i Sverige mest aktiva år

Frälsningsarmén – särskilt dess verksamhet i Sverige 1932-1942 – Historiska böcker del 3

Tio år efter det att Evald Malmström hade skrivit boken Femtio års fälttåg kompletterade han sitt historiska arbete med att skriva om vad som skedde under åren 1932-1942.
Boken fick ett inte helt välklingande namn: Frälsningsarmén särskilt dess verksamhet i Sverige 1932-1942. I boken finns en kort sammanfattning av de första femtio årens verksamhet i Sverige följd av redogörelse för vad som skett under de påföljande tio åren. Boken, som är på 160 sidor innehåller en mängd fakta som har stort intresse.

De tio år som skildras kan utan tvivel sägas vara Frälsningsarméns mest aktiva år.
Kårerna hade stor aktivitet. Soldatantalet nådde närmare 20 000 och i de olika grupperna för vuxna fanns åtskilliga tusental i medlemsrullorna. Söndagsskolan hade nära 30 000 elever och scout- och övriga ungdomsgrupper samlade stora grupper.
Varje år genomfördes vid alla kårer så kallade ungdomsfälttåg som var stora arrangemang för barn och ungdom. Väckelsefälttåg genomfördes flera gånger årligen. Varje kår hade ett stort antal utposter som besöktes regelbundet. Lägger man därtill att Stridsropet och övriga tidningar, som gavs ut och såldes i stora upplagor, är det lätt att förstå att Frälsningsarméns inflytande nådde långt. Stridsropets stormlöpning, fem veckors kampanj där det gällde att sälja så många tidningar som möjligt, genomfördes varje år.  Speciella helgelsefälttåg som kallades ”Dagar inför Ordet” eller ”Dagar med Gud” genomfördes, likaså den stora Cirkuskampanjen i Göteborg.

Frälsningsarmén syntes bland folket. Officerarna genomförde hembesök minst 18 timmar varje vecka.

Åttio olika böcker trycktes vid Stridsropets tryckeri under trettiotalet och fick spridning bland annat genom de reseombud som hade uppackningar vid kårerna. Frälsningsarmén hade egen produktion av te och kakao och reseombuden såg till att affärerna i de olika orterna kunde föra varorna i sina sortiment.
Te och kakao kom från de odlingar som Frälsningsarmén hade i de länder där missionärer verkade.
Läs mera om detta – klicka på länken http://bootheum.se/2012/03/01/tandpasta-arme-sko-kram/

Viss upplaga av denna bok sammanfördes med den tidigare utgivna Femtio års fälttåg och fick då titeln Sextio års fälttåg.
Den som vill läsa boken hänvisas till bibliotek eller antikvariat. Frälsningsarméns arkiv får ibland in äldre böcker och det kan därför vara lämpligt att göra en förfrågan där.

Text: Sven Nilsson, kommendör
Copyright & Foton: Frälsningsarméns Arkiv