www.fralsningsarmen.se

04 Jun 2012

Frälsningsarméns historiska bibliotek

Här inleds en serie som kallas ”Historiska böcker”. Kommendör Sven Nilsson har själv skrivit flera böcker om Frälsningsarméns historia, men också gjort en sammanställning av intressanta böcker för den som vill bygga upp ett eget bibliotek:

När Frälsningsarmén började sin verksamhet, eller ”öppnade eld” i Sverige, som termen var, blev den föremål för många omdömen. Den var annorlunda i jämförelse med andra kyrkor och samfund. Sociologen E.H. Thörnberg skrev att ”Frälsningsarmén kom med nya fasoner och nya kostymer”.
Pressen skrev kritiskt och fränt och förföljelsen var stor. Skämtpressen hade en ivrig bevakare i redaktören Herman Martinsson men det märkliga inträffade att han blev andligt påverkad, gick till botbänken, blev frälst och frälsningssoldat. Inom kort blev han frälsningsofficer och ganska snart redaktör för Stridsropet. Hanna Ouchterlony var verkligen modig som vågade sig på att ge honom uppdraget, eller hade hon känsla för humor.
Att studera Frälsningsarméns litteratur är både intressant och stimulerande. Stridsropet började utkomma 1883, ett halvår efter starten den 28 december 1882. Ganska snart började Frälsningsarméns utgivning av broschyrer och böcker. Inte underligt eftersom ledaren, Hanna Ouchterlony drivit egen bokhandel i Värnamo. Hon trodde på det tryckta ordet.

Det första lilla sånghäftet, som användes den första tiden, hade man med sig i packningen när man anlände till Stockholm.
Det var tryckt i England, på svenska. Bland de första böcker som gavs ut finns Catherine Booths skrifter, som hade översatts till svenska. 1890 utkom i England William Booths bok I mörkaste England och vägen ut och samma år gavs den ut i Sverige.

bootheum.se kommer att presentera en rad historiska böcker och vi börjar med 10 års Fälttåg. Den skrevs av Emanuel Hellberg och Herman Lagercrantz. Att nu, nära 130 år efter utgivningen, studera boken är både spännande och informativt.
Papperet har gulnat och är en aning skört men innehållet griper tag i läsaren. De många teckningarna i boken är intressanta. De är detaljrika och välgjorda.
Författarna beskriver utomordentligt väl i två avdelningar utvecklingen under Frälsningsarméns första decennium i Sverige. De har rubricerats Andliga grenen och Sociala grenen. Boken är tryckt 1893 på Stridsropets tryckeri.
Frälsningsarmén hade nämligen etablerat ett eget tryckeri och i annonser i Stridsropet sökte man medarbetare. I nr 48 1888 infördes denna annons:
TYPOGRAFER
sen hit!
Sättare, tryckare, och iläggare, som är
verkligt frälsta och tillhör frälsningsarmén
samt önska anställning vid frälsningsarméns
boktryckeri, uppmanas att till major Hellberg
insända sina anmälningar, åtföljda af
upplysningar om hur länge de praktiserat,
hvar de varit anställda o.s.v.
Från Stridsropets tryckeri utgick en ström av skrifter, tidningar och böcker. 10-års Fälttåg ger utomordentligt god information om de tio första årens frälsningskrig i Sverige. På bokens pärm finns två fanor tecknade. Frälsningsarméns fana och den svensk-norska unionsfanan med unionsmärket som i folkmun kallades ”sillsallaten”. Är du lycklig nog att finna boken i bibliotek eller antikvariat är du att gratulera.

Text: Sven Nilsson, kommendör
Copyright & bilder: Frälsningsarméns Arkiv