www.fralsningsarmen.se

01 Apr 2014

ANDRA UPPLAGAN 2014 ute!

Jönköping 1904_detalj Bokomslagets foto_Frälsningsarméns ArkivPå ett halvår har första upplagan 2013
av boken ”Predikande kvinnor och gråtande män” slutsålts!

Boken, utgiven på förlaget KIRA i Malmö, har väckt uppmärksamhet i många olika tidskrifter och tidningar och då inte minst i Aftonbladets kultursida före jul
(18 dec. 2013).

Biträdande professor Johan Lundins noggranna forskning i de olika Arkiven under flera år tillsammans med professor Fredrik Nilsson har också inspirerat många av oss i Frälsningsarmén att söka djupare och för att bättre förstå våra rötter.Limhamn 1905

Sveriges Bibliotek har också antagit och godkänt boken på sin inköpslista. Det är inte så ofta som vi i Frälsningsarmén får det godkännandet. Våra tidigare historiska böcker om Frälsningsarmén har oftast skrivits av oss själva och inte av oberoende utomstående forskare.

Svenska delegationen Internationella Kongressen London 1914Det är en bra presentbok till den historieintresserade, men även för den som behöver fördjupa sig i kyrkohistoria och det Svenska samhället mellan 1882 – 1921 och särskilt hur det var för kvinnorna inom Frälsningsarmén.


Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
Copyright & foton: Frälsningsarméns Arkiv, 2014-04-01