www.fralsningsarmen.se

02 Jul 2012

50-Års Fälttåg - Jubelår

3 Mos. 25 har en intressant beskrivning av jubelåret. Vart 50.e år skulle detta firas och särskilda föreskrifter från Gud skulle följas. Året skulle vara ett frihetsår, ett nådens år. Läs vad det står och reflektera över konsekvenserna av det som föreskrevs!
Så inleder kommendör Sven Nilsson andra delen i serien om Frälsningsarméns historiska böcker och här är fortsättningen:

Frälsningsarmén i Sverige firade sitt första jubelår 1932. Då hade 50 år gått sedan starten den 28 december 1882. Den första tidens förföljelse och kamp hade bedarrat. Kårer och sociala institutioner hade öppnats på många platser i hela landet. Det fanns anledning att fira jubelår. 1930-talet var ett framgångsrikt decennium för Frälsningsarmén i Sverige. Rörelsen var ännu ung och stora skaror av ungdomar fylkade sig under fanorna i såväl samfundet som i scoutgrupperna och övriga ungdomsgrupper.
Söndagsskolan räknade omkring 30 000 elever. Hjälptrupp och Hemförbund samt andra grupper inom kårerna var aktiva. Nu skulle jubelåret firas.

Alla kårer uppmanades att vid årsskiftet 1931-1932 manifestera jubileet genom att med hornsignaler vid tolvslaget stämma upp en specialkomponerad fanfar som mynnade ut i den mäktiga sången Krönen världars kung”.  Som tolvårig andrakornettist i hornmusikkåren deltog jag i jublet och kan än i dag känna ”segerns sötma” när jag tänker tillbaka.
I varje salvationisthem fanns en sparbössa av papp där man under året skulle spara av det lilla man hade. Trettiotalet var inte bara jubelår, det var depressionsår och fattigdom, men trots det jublades det.
I god tid till jubileet hade överstelöjtnant Evald Malmström fått uppdraget att skriva Frälsningsarméns historia. Han fick möjlighet att besöka många platser, men skriver själv i förordet till jubileumsboken att han beklagar att han inte kunde besöka alla platser. Trots det var det unikt ty ingen framtida historieskrivare har haft möjligheten att på ort och ställe intervjua och söka efter unika tilldragelser.
Boken, som fick namnet 50 års fälttåg, trycktes på Stridsropets tryckeri och fick god spridning.
Malmström har i sin historieskrivning gjort en uppdelning i femårsperioder, vilket har sin fördel men gör det svårt att finna detaljer vid eftersökning i nutid.
Hans historiska skildring är bra och det rika bildmaterialet ger god inblick i den tidens händelser. Intressant är speciellt de porträtt som finns återgivna av både officerare och underofficerare.
Boken är en källa med rika flöden och rekommenderas för nutida läsare. Boken är för länge sedan slutsåld men lär finnas i många bibliotek och salvationisthem. Vid Frälsningsarméns Arkiv finns en strävan att söka finna så många exemplar som möjligt av boken så att den finns tillgänglig för nutida historieintresserade.

Text: kommendör Sven Nilsson
©Foton från boken ”50 års Fälttåg”
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv