www.fralsningsarmen.se

05 Dec 2016

Frimärken - Bärare av ett budskap

Just nu i början av december är det många som tänker på julkort, julhälsningar till släktningar, vänner och bekanta inom landet och utöver världen. Även om sociala media har förändrat sättet hur dessa kort och hälsningar kommer att skickas så är det fysiska julkortet för många ändå det som ofta väljs. I en del fall kanske detta kort eller brev blir den enda kontakten som är stående under året. Då behövs också ett frimärke, som bär budskapet till mottagaren.Bärare av ett budskap - Omslag

Nyligen har major Leif Alm sammanställt en skrift med detta tema. På initiativ av kommendör Sven Nilsson har en stor mängd frälsningsarméfrimärken letats fram. Främst kommer denna skatt från filatelisterna och frälsningssoldaterna Bertil Rodin och Börje Duvell. Frälsningsarméns tidigare världschef och general Erik Wickberg hade också ett stort intresse för frimärken och många av de som nu publiceras kommer från hans samling.

Jamaica_The Salvation Army 1987Eftersom Frälsningsarmén är en världsvid rörelse och kristen kyrka finns många länder och världsdelar representerade. Leif Alm har också tagit med intressanta förstadagsbrev, brevmärken och stämplar.

Utbudet från olika länder speglar också de kontakter som genom åren har funnits och finns inom frälsningsarmévärlden. Frälsningsofficerare har haft förordnanden, arbetsuppgifter i olika länder och detta har lagt grunden till många kontakter runt om i världen. Erik Wickberg är ett tydligt exempel på hur ledare flyttat till olika länder.saint_lucia_the_salvation_army_2002

Ett litet land i Västindien har ett för december passande namn Saint Lucia. Även där finns Frälsningsarmén och frimärken gavs ut vid 100-årshögtiden 2002.

En tradition för de territoriella ledarna har varit att man sänt Jul- och Nyårshälsningar till varandra. För den som arbetat på Frälsningsarméns Högkvarter har ett konstaterande varit att under december har mängden kort och brev varit stor. Skålen eller fatet med dessa ställts fram för att flera ska kunna se och läsa de ofta mycket tänkvärda men också konstnärliga hälsningarna även från exotiska och långt bort liggande länder.

Men allt detta bygger på att det finns frimärken som är bärare av budskapet. Frimärken som i sig själv bär ett budskap med sin bild, men också genom användningen bär budskapet till adressaten.

Läs hela skriften sammanställd av Leif Alm,
två delar, Högerklicka på länken, Öppna i ny flik
frimarken_barare_av_ett_budskap_sammanstalld_leif_alm_del_1
frimarken_barare_av_ett_budskap_sammanstalld_leif_alm_del_2

Tidigare publicerat om frälsningsarméfrimärken http://bootheum.se/2011/12/12/frimarken-kommunicerar/

Text: Ingrid Albinsson, December 2016
Foto & materialur BÄRARE AV ETT BUDSKAP –
Skrift sammanställd av Leif Alm 2016
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv