www.fralsningsarmen.se

07 Nov 2013

Tio år i Ryssland 1913 - 1923

SO BokomslagNär Frälsningsarmén redan genom general William Booth i början av 1900-talet skulle etableras i Ryssland visade det sig vara stora svårigheter.
Landet var på många sätt slutet för influenser eller rörelser utifrån. Först 1913 genom kontakter via Finland och en stor utställning i S:t Petersburg öppnades en möjlighet. Ledare för Frälsningsarmén i Finland var då den svenske smålänningen Karl Larsson, som senare också blev kommendör och ledare i flera andra länder och även i Sverige.

Bild i första utgåvan Tio år i RysslandKarl Larsson var en drivande och orädd ledare, men också en skicklig och flitig författare. Kommendör & fru Karl & Anna Larsson
I en av sina spännande böcker berättar han om de tio åren i Ryssland.
Kommendör Sven Nilsson berättar nu i sin serie om ”Frälsningsarmélitteratur” för www.bootheum.se om denna bok, som först kom ut 1937 och sedan i ytterligare tre upplagor. Han skriver att ”boken ger en intressant skildring av hur Frälsningsarméns arbete, inte minst med hjälp av de svenska officerare som var verksamma där, etablerades och utvecklades. Karl Larsson berättar om försakelser, strapatser, spänning och sjukdom, men också om pionjäranda och självutgivande arbete.”
Läs hela artikeln, klicka på länken
Tio år i Ryssland_Frälsningsarmélitteratur_Sven_Nilsson  Ryska_Frälsningsofficerare_1918

SO_Ryskt_MössbandI mitten av 1960-talet gjordes en längre film om ”Frälsningsarmén i Ryssland” med frälsningssoldaten Per Helin som intervjuare och berättare.
I tre delar visas här några avsnitt ur filmen med bl.a. intervjuer av några frälsningsofficerare, som tillhörde pionjärerna i Ryssland och då på 1960-talet ännu levde.
För att se filmerna, klicka på respektive avsnitt:

1991 hade ”murar” och järnridån mellan öst och väst i Europa börjat falla och då kunde Frälsningsarmen på nytt etablera sig i Ryssland. Idag 2013 tillhör Ryssland Östra Europas Territorium med högkvarter i Moskva. I territoriet finns 122 aktiva frälsningsofficerare och 136 anställda. 53 kårer har 1660 soldater och 323 juniorsoldater (enligt internationella Salvation Army Year Book 2013).

©Foton: Stefan Örtenblad & från boken Tio år i Ryssland
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv