www.fralsningsarmen.se

27 Aug 2013

Herbert Booth - musiker & pionjär inom media

Herbert BoothHerbert Booth står med sitt namn för 27 sånger i Frälsningsarméns nuvarande sångbok utgiven 1990. De flesta av dessa har han skrivit både text och musik. Många av sångerna finns under rubriken ”helgelse” och handlar om en fördjupning i den kristna tron och i många handlar det om en innerlig önskan att komma nära Jesus. Men flera sånger har också ett starkt vittnesbörd om ett förvandlat liv och önskan att gå in i den heliga kampen att vara en kämpe och stridsman för Jesus Kristus.  
Här är en lista över Herbert Booths sånger publicerade i Frälsningsarméns Sångbok – klicka på länken
Sånger&Kompositör_Herbert Booth

Herbert Henry Howard Booth var femte barnet till Catherine och William Booth, Frälsningsarméns grundare. Fadern William och flera av barnen Booth var begåvade sångarförfattare och musiker. Herbert Booth föddes 1862 och blev liksom sina syskon tidigt involverad i Frälsningsarméns verksamhet. När hans äldsta syster börjat arbetet i Frankrike sändes Herbert dit för att hjälpa henne, men fick då uppleva både motstånd och fattigdom med svält och svårigheter.

1886 skickades Herbert till Australien för att vila och få hälsan tillbaka. Som jämförelse sändes den äldste brodern Bramwell 1878 till Sverige och Värnamo av samma anledning. Detta blev då orsaken till att Frälsningsarméns introducerades i Sverige.

För Herbert blev besöket i Australien det som ledde till att han där fann sin blivande fru Cornelie, som härstammade från Holland. Vid 27 års ålder blev han ansvarig för arbetet i Storbritannien och sedan tillsammans med Cornelie arbetade han i både Canada och Australien. Även Cornelie Booth har skrivit sånger, två finns i nuvarande sångboken 777 Du burit din börda… och 793 Giv mig en större…

På 1890-talet blev Herbert som ledare i Australien involverad i ett märkligt pionjärarbete att producera och använda film, som vid den tiden var ett mycket nytt media. ”Limelight Department” kallades Frälsningsarméns filmstudio. Filmarbetet gällde både rörliga bilder och diabiler. Det skulle presentera Frälsningsarméns verksamhet men också Bibelns budskap om Jesus, hans liv från födelsen till döden. Ett stort projekt hette ”Soldiers of the Cross”.
Läs mera –  
http://www.salvationarmy.org.au/Who-We-Are/History-and-heritage/Australias-first-film-studio/

Familjen Booth och Frälsningsarméns omfattande arbete, som spridits ut över världen orsakade också splittring. Man hade delade meningar om hur verksamheten skulle fortsätta. Både William och den äldste sonen Bramwell, som först var stabschef och senare blev Williams efterträdare var mycket starka personligheter. Herbert Booths grav New York
Liksom några andra av syskonen Booth lämnade Herbert och hans fru Frälsningsarmén. Det skedde 1902 med en ”hjärtslitande resignation”. Han fortsatte sitt liv med att resa som evangelist och använde sig också då av media på olika sätt. Cornelie var mest hemma i England och dog där 1920. Herbert gifte om sig 1923 med Annie Lane också tidigare officer. Han dog 1926 i USA och är begrav tillsammans med sin andra hustru i New York, på den kyrkogård där systern Evangeline också senare fick sin grav.

Men Herbert Booths namn har levt och lever ännu kvar genom de sångtexter han skrev och melodierna han komponerade. Även om en del av dessa idag kanske inte används så mycket, så finns där glänsande ”pärlor”, som visar på djupa andliga erfarenheter som gjordes under pionjärtidens slitsamma år.

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv