www.fralsningsarmen.se

04 Sep 2014

Guds kärlek är drivkraften - Compassion in action

Kapten Eivor Rosengren till hästRubriken ”Guds kärlek är drivkraften” (eng. Compassion in action) är hämtad från en film som spelades in 1980 och skildrar tre sjuksköterskor och frälsningsofficerare som då arbetade i Indonesien. Dessa tre var major Winsome Ferguson från Nya Zeeland, kapten Cynthia White från England och kapten Eivor Rosengren från Sverige. De arbetade då alla i isolerade delar av Indonesien. Deras arbetsförhållanden var oftast i avsaknad av moderna hjälpmedel eller teknik. Eivor Rosengren fick rida på en bergsponny för att nå sina patienter i avlägsna byar.

Kapten Eivor Rosengren_Klinik Major Ferguson möter Kapten Eivor Rosengren

 

 

 

 

 

 

Som i många delar av Tredje världen, som även är idag, var sjukvården mest försök att bota mindre av förebyggande insatser. Men som detta utdrag ur filmen visar arbetade sjuksköterskorna självuppoffrande och visade genom sina insatser på en inre drivkraft som kom från deras kristna tro och övertygelse.

Missionsmötet_Kongressen 1971Eivor Rosengren tillhörde en grupp av frälsningsofficerare som vid Frälsningsarméns Årskongress 1971 blev invigda för att arbeta i olika delar av världen. Under en lång följd av år hölls vid Årskongressen ett särskilt Missionsmöte. Då medverkade frälsningsofficerarna som arbetade i fjärran länder och just då var på hemlandssemester.
Som syns av fotot över estraden i gamla Immanuelskyrkan var många samlade och även pensionerade missionärer fanns med. Missionsmötet var en stor och intressant gudstjänst, som ofta innehöll vittnesbörd och tal av missionärerna.
Missionärsinvigning Kongressen 1971
Gruppen, som invigdes i Missionsmötet 1971 syns på fotot. Det var från vänster kapten Eivor Rosengren som sjuksköterka för Indonesien, kapten och fru Nils-Erik och Ulla Karlsson för Svenska Vänskapsskolan i Kinshasa, kapten och fru Kenneth och Eva Larsson för finansavdelningen i Kinshasa och kapten Maud Samuelsson som evangelist för Västra territoriet i Sydamerika. Kommendör Gösta Blomberg ledde högtiden och det är brigadör Brynolf Edberg som håller flaggan.

Som tidigare har berättats på www.bootheum.se har Frälsningsarmén i Sverige sett det viktigt att vara en del av Frälsningsarméns världsvida verksamhet, idag i 126 olika länder. Alltså en stor ökning sedan filmen spelades in. Men fortfarande arbetar många under svåra och enkla förhållanden i Tredje Världen. Fortfarande är ambitionen som sägs i filmen att utbilda det egna folket och utveckla landet man arbetar i.

Rubriken på filmen stämmer fortfarande, det är ”Guds kärlek som är drivkraften” och man arbetar med  Jesus som förebild med ”Compassion in action”, medmänsklighet och omsorg i aktion.

© Färgfoton: Ur filmen, Svartvita foton: Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv