www.fralsningsarmen.se

27 Jan 2015

Evangeline Booth i Indien

Evangeline Booth var General_Evangeline_Booth den första kvinnan, som valdes till general i Frälsningsarmén. Det skedde 1934 och hon var världschef till 1939. Dessa år använde Evangeline Booth till många och långa resor till de länder där Frälsningsarmén då verkade över hela världen.

Som tidigare skrivits om var svensken Gösta Blomberg under några år var Evangline Booths privatsekreterare.
Genom familjen Blomberg har Frälsningsarméns Arkiv fått del av 16 mm filmer, som handlar om general Evangeline Booth från mitten av 1930-talet. Gösta_Blomberg_kommendör
Under resorna över hela världen med generalen spelades dessa filmer in, som nu har blivit tillgängliga. Inspelningarna är i svartvitt, som då var aktuellt, s.k. stumfilm, utan ljud och tyvärr är filmkvalitén inte så god. Men filmerna är inspelade ur personlig synvinkel och är intressant dokumentärfilm.

Filmen om general Evangeline Booths besök i Indien är inte daterad men troligen från omkring 1935.
Att resa till Tredje världen var vid denna tid fortfarande ett stort äventyr. Ofta var restiden lång, man färdades med båt och tåg eller enklare fordon.
Filmen visar avsnitt om Frälsningsarméns verksamhet med sjukhGeneral Evangeline Booth talarus, sjuksköterskeutbildning, skolor och barnhem. Intressant nog visas i filmen också mycket dokumentärt från tiden om hur folket levde, kulturen, djuren och naturen.
Mottagandet av Generalen i Indien var väl förberett. Hon välkomnandes med skyltar och banderoller av paraderande människor och inte minst av alla barnen. Man förstår att besöket var mycket uppskattat och något som dGeneral Evangeline Booth vid skrivbordete hade sett framemot. En fläkt från världen utanför, som man då inte hade så många övriga kommunikationer med.

Mer fakta om och kring Evangeline Booths liv finns på länken http://bootheum.se/2014/02/10/evangeline-booth-forsta-kvinnan-som-general/

© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv