www.fralsningsarmen.se

27 Jun 2015

"Boundless" - Internationell Kongress London 2015

Congress LogoO boundless salvation… O gränslösa frälsning… de orden inleder William Booths sång som blivit något av en nationalsång inom Frälsningsarmén över hela världen. Rubriken och temat för den internationella kongressen 2015 är också ”Boundless”. Detta är inte enbart med syfte på sången utan också på den stora världsvida rörelse som idag utgör ”Salvation Army” Frälsningsarmén i 126 länder.

Under Boundless kommer kvällarnas stora samlingar att sändas live-stream så hela världen kan följa http://www.boundless2015.org/boundless/live

Att Frälsningsarmén samlas till stora internationella Kongresser är en gammal tradition. Många besökare har genom dessa fått uppleva internationalismen med minnen som gett intryck för hela livet och andliga högtider som satt prägel på deras fortsatta livsinriktning. Här är några exempel.

En svensk gEnglandsresenärer_1884rupp med Hanna Ouchterlony reste till London och Kongress redan 1884. Två år senare 1886 hölls den första s.k. internationella kongressen och därefter 1894, 1904, 1914, 1965, 1978, 1990 och 2000.

Fakta finns på länken http://www.boundless2015.org/boundless/history De internationella kongresserna har varit stora händelser med tusentals delegater. Men det finns speciella särdrag som den historiska resumén tar upp. Särskild dramatik hände 1914 som tidigare också har berättats om, se länken http://bootheum.se/2015/04/17/pin-internationella-kongressen-1914/

Internationella kongressen 1965 högtidlig gjorde att det då var 100 år sedan William Booth började verksamheten, men det fanns också en ny prägel av sången och musiken genom gruppen ”Joy Strings” något av Frälsningsarméns ”Beatles” när de bl.a. sjöng på S:t Pauls Katedralens trappa. Mer om 1965 på länken http://bootheum.se/2012/03/23/norrkoping-strangm-1965/Frälsningsarméns dåvarande världsledare Internationella Kongressen i Atlanta 2000

Den enda av dessa internationella samlingar som hållits utanför London var Milleniumkongressen 2000 i Atlanta U.S.A. Inför denna hade Frälsningsarméns dåvarande ledare general John Gowans utlyst ett mål att 1 miljon frälsningssoldater skulle ”gå in i det nya milleniet”. Så skedde också och stor inspiration präglade denna kongress. Fotot är taget när Frälsningsarméns dåvarande internationella ledare hälsade den stora marschen, från vänster Kommendör Freda Larsson, Stabschefen, senare General John Larsson, General John Gowans och Kommendör Giséle Gowans.
Ytterligare om anledningen till årets jubileum finns på länken http://bootheum.se/2015/01/08/visionen-for-150-ar-sedan-blev-en-varldsvid-rorelse/

© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv