www.fralsningsarmen.se

10 Feb 2015

Enastående

Här introduceras en serie med artiklar med text av kommendör Sven Nilsson.
Först om bakgrunden till rubriken ”Enastående”:
“Nyligen har ett stort ekumeniskt projekt avslutats.
Svenskt Frikyrkolexikon har utkommit. Idén till detta lexikon väcktes av rektorerna för de fria teologiska högskolorna vid ett sammanträde 2005. De frikyrkliga samfunden erbjöds att delta i redaktionsarbetet. Då Frälsningsarmén saknade representant under de första fem åren inbjöds jag av redaktionsgruppen att delta i arbetet. Det har varit ett omfattande och tidskrävande arbete, och därtill grannlaga eftersom det gällde att ur ett stort material välja ut och sammanfatta uppgifterna på ett begränsat område.

Under arbetets gång har jag konfronterats med en mängd intressanta uppgifter om enskilda människors osjälviska insatser i Sverige och utomlands. Detta inspirerar mig att genom www.bootheum.se presentera ett antal personer mera ingående än vad som är möjligt i ett lexikon där texten skall vara kort och koncis. En tid framåt kommer presentationen att ske. I den introducerande texten här nedan förklarar jag varför serien fått namnet: Ensamstående – enastående.”

Läs hela inledningen, klicka på länken
Enastående_INTRODUKTION_Sven Nilsson

Jenny Swenson – sångare och gitarrist

Första persJenny Swenson_Stabskapten_tecknat av W. Meyer_ur Runt Jorden Nov 1888onen som presenteras av Sven Nilsson är en av Frälsningsarméns i Sverige första pionjärer Jenny Swenson. Hon var Hanna Ouchterlonys närmaste medarbetare under den första på många sätt framgångsrika men också mycket arbetsamma tiden fylld av många motgångar och motstånd.
Han inleder så här:

“I den lilla grupp av frälsningssoldater som ”invaderade” Stockholm den 28 december 1882 fanns löjtnant Jenny Swenson. Man skulle kunna kalla henne Hanna Ouchterlonys ”närmaste man” ty hon skulle komma att komplettera ledaren i Frälsningsarméns allra första tid i Sverige.

Hon var 22 år gammal och en ganska spröd varelse men hade tydligen ledarförmåga. Hon hade förmåga att klara det hårda liv som var Frälsningsarméns pionjärers lott. Med sitt gitarrspel och sin sångröst behärskade hon den oroliga och aggressiva grupp av människor, som störde mötena i Ladugårdslandsteatern vid Östermalmstorg i Stockholm.
Att hon därtill hade ett fagert utseende medverkade
säkerligen till hennes förmåga att påverka människorna.
Redan vid Frälsningsarméns allra första framträdande i Sverige bevisades det vilken attraktion musiken är. Den blev magneten som drog människorna till sammankomsterna och var ett ”lugnande medel” då bråkmakarna blev allt för våldsamma. När fridstörarna larmade i mötena brukade Hanna Ouchterlony säga: ”Sjung, Jenny!” Och sången blev som olja på oroliga böljor.

Läs hela artikeln, klicka på länken 
Enastående_Jenny Swenson_av_Sven Nilsson

Tidigare publicerat om Jenny Swenson
http://bootheum.se/2013/02/22/jenny-swenson-pionjaren-med-gitarren/

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, 2015-02-10