www.fralsningsarmen.se

09 Mar 2015

Enastående del 2

En serie personporträtt tecknas av kommendör Sven Nilsson under rubriken ”Ensamstående – Enastående” här kommer del 2. Den har tre avsnitt och berättar först om en för kanske de flesta okänd konstnär och frälsningssoldat – John Philipsson, sedan om Hanna Andersson med tillnamnet ”Bergsprängerskan” och sista avsnitter om hur vi ska hedra frälsningssoldater som gjort en stor och viktig insats för Frälsningsarmén och Guds rike även om deras namn inte finns i några rubriker.
Första delen av porträttserien ”Enastående” finns på länken http://bootheum.se/2015/02/10/enastaende-och-om-jenny-swenson-sangare-och-gitarrist/

Vilsegångnas vän – John PhilipsonJohn Philipson

Sven Nilsson berättar: ”Under sin vandring fick Philipson plötsligt se en liten folksamling kring några unga människor. Kvinnorna bar någon slags uniform med röda tröjor och konstiga hattar. De talade om Jesus, Frälsaren, Messias. Philipson var av judisk börd och trodde inte att Jesus kunde vara den utlovade Messias. Den lilla gruppen kunde inte lämna hans tankar. De hade attraherat honom. På kvällen hade han gått till deras möte i en anspråkslös lokal på en bakgata. Mötet präglades av glädje. Det kvinnorna predikade grep honom inte så mycket som deras glädje. Själv ansåg han sig inte ha någon livsglädje. Han var tungsint och melankolisk, rätt ofta ganska trött på livet.
Det visade sig att det var Frälsningsarmén som kommit till Paris och ledare för den lilla gruppen var generalsparet Booths dotter Catherine. Hon gjorde det som vi alla bör göra, samtalade med svensken och visade intresse för hans situation. Han blev inbjuden till en julmåltid för de fattigaste i Paris, trots att han var välsituerad. Där fick han bevis på praktisk kristen kärlek. Han blev gripen av vad han upplevde.” Läs hela porträttartikeln, klicka på länken Vilsegångnas vän – John Philipsson_text_Sven Nilsson

Hanna AnderssonBergsprängerskan – Hanna Andersson

Berättelsen om hur den enkla sömmerskan inom Frälsningsarmén fick utveckla sina förmågor och blev en framgångsrik frälsningsofficer, läs Bergsprängerskan_Hanna Andersson_text Sven Nilsson
Här ett kort utdrag: ”Hanna Ouchterlony hade ledaregenskaper och hon såg till att de nyomvända fick något att göra. Hon gav Hanna Andersson uppgiften att göra hembesök hos alla de många som kom till botbänken i mötena. På så sätt fick hon inblick i den misär människorna levde under. Alkoholiserade män slog sina fruar, fattigdomen var svår och hemmen i många avseenden förfallna. Tre dagar i veckan skötte hon sitt sömnadsarbete för att få lite inkomster, resten av veckan ägnade hon sig åt att besöka hemmen.”
Tidigare publicerat om Hanna Andersson, klicka på länken http://bootheum.se/2011/01/12/tre-pionjarer-med-sina-musikinstrument/

De okända soldaternaStockholm 6 Söndagsskolan 1947

I det tredje avsnittet berättar Sven Nilsson om hur många för de flesta okända frälsningssoldater gjort värdefulla insatser inom olika dela av verksamheten. Om inte dessa hade varit engagerade och uthålliga i sina uppgifter hade inte Frälsningsarmén kunnat spridas eller utvecklas.
Läs hela skildringen De okända soldaterna_text Sven Nilsson

© Foto: Per-Anders Thunqvist (PAT) och Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv