www.fralsningsarmen.se

20 Jul 2015

"VALIANT AND STRONG" - Bokutgivning

Inför kongressen Boundless i London 2015, har flera stora projekt förberetts under många år. Ett av dessa var en begäran från Internationella Högkvarteret våren 2014 att alla territorier skulle sända in ett hundra foton digitalt, som skildrade territoriets historia för att en bok med bilder från hela världens verksamhet skulle sammanställas och kunna tryckas i bokformat.

SWEDEN Pionier Minister Herman Lagercrantz & General Evangeline BoothVALIANT and STRONG – A Pictorial history of the Salvation Army” – boken “Modig och Stark – En Bildhistoria om Frälsningsarmén” 1865-2015 – utkom till 150-årskongressen. Boken på 200 sidor fanns med i det material som varje kongressdelegat fick vid incheckningen. Vår ambition från Sverige var att bilderna skulle visa och omfatta den historiska utvecklingen, som Frälsningsarmén haft i vårt land sedan 1882 och även i Lettland de senaste 20 åren.
En av bilderna som sänts från Sverige visade minister Herman Lagercrantz i samtal med general Evangeline Booth. Några ytterligare kort som är med i boken fanns redan i arkiven i London och visar när general Erik Wickberg mötte svenska kungaparet, även Hanna OuctSWEDEN_PHOTOS_to_IHQ_part_1erlony i några tidiga porträtt och svenske konstnären Cederströms målning från Paris föreställande ”Marskalken på krogen”.

SWEDEN_Photos_IHQ_part_2Här visar vi kontaktkartor på de bilder, som sändes till IHQ. Eftersom detta var ett omfattande arbete på Arkivet med sökning, som tog mycket tid, önskar vi att flera bilder skulle kunna användas i framtida presentationer. Vi på Arkivet i Stockholm var säkert inte det enda frälsningsarméarkivet som lade ner mycket arbete i sökandet efter historien i bild genom åren, men samtidigt förstår vi att 100 bilder från vardera 126 territorier inte var möjligt att ta med i den slutliga boken.SWEDEN/LATVIA_Photos_to_IHQ_part_3

På kongressen visades att bokutgivningen och försäljningen var stor av böcker, förvånansvärt många CD-inspelningar äldre och nyare samt med presentationer kompositörer, dessutom olika ”Boundless souvenirer” och mycket uniformsartiklar i SP&S-shop från Londonaffären (Handels). Tre pensionerade generaler hade skrivit var sin ny produktion: ”To seize this day of Salvation” av Paul Rader, “Those Incredible Booths” av John Larsson och “Crown of glory, Crown of thorns” av Shaw Clifton. Hoppas att någon av böckerna blir översatt till svenska, modern digital teknik möjliggör att läsa elektroniskt!Lucy_&_Emanuel_Booth-Hellberg_Indiska_bröllopsdräkter
General John Larsons bok handlar om barnen Booth, där vi på Arkivet i Sverige hade unika bilder, som också kom med i boken, genom bilder på yngsta dottern Lucy Booth-Hellberg och hennes svenskfödde man Emanuel klädda i sina bröllopskläder från Indien och även en senare bild på Lucy som pensionerad i sitt hem i Stockholm.

Nu till kongressen Boundless utkom också en ny frälsningsarmésångbok: ”The Songbook of the Salvation Army with New Testament and Psalms”. Sångboken är tryckt på mycket tunt papper och omfattar över 1000 sånger och körer, både äldre och nyare med olika index i slutet av boken. Denna nytryckning visar att den internationella Frälsningsarmén vågar publicera nytt och tror på det tryckta ordet och inte bara förlitar sig på den senaste tekniken med multimedia. Även om tekniken användes mycket storslaget och effektfullt, se här en länk https://www.youtube.com/watch?v=2bth38RjyG0

Det grafiska trycket i text och bild har följt Frälsningsarmen i nu 150 år och varit en bidragande stor hjälp i utvecklingen av verksamheten. Förmodligen kommer det även i framtiden att ha betydelse för enskilda människor att själv kunna se och läsa.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns Arkiv
© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv