www.fralsningsarmen.se

02 Jul 2013

Predikande kvinnor och gråtande män

Såväl forskare på akademisk nivå som studerande och många andra intresserade kontaktar Frälsningsarméns Arkiv för att finna källmaterial för sin forskning och hitta svar på sina frågeställningar.

För några år sedan tog Johan A. Lundin, docent i historia, Malmö universitet, tillsammans med sin kollega Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Malmö och Lunds universitet, en sådan kontakt som resulterat i flera forskningsprojekt.
Fredrik Nilsson forskningsspår är ”Frälsningsarmén – religion och genusformering i det moderna samhället”. Han utkom 2012 med artikeln: ”Martyrer och respektabla kvinnor. Osäkra identiteter inom Frälsningsarmén vid 1800-talets slut”. Den ingår i boken Individer i rörelse. Kulturhistoria i 1880-talets Sverige, (red. Birgitta Svensson & Anna Wallette, Makadam Förlag).

Predikande Kvinnor o gråtande män BOKOMSLAGPredikande kvinnor och gråtande män” är titeln på boken som Johan A. Lundin nu ger ut. Den presenteras på följande sätt:
När Frälsningsarmén kom till Sverige på 1880-talet lämnades få oberörda. Den utåtriktade och färgstarka organisationen väckte nyfikenhet och glädje, men också frustration och ilska. Folk ifrågasatte om arméns metoder som till stor del hämtats ur den samtida populärkulturen verkligen var förenliga med kristen tro. Man upprördes över att män och kvinnor ur arbetarklassen genom sitt engagemang i Frälsningsarmén gjorde anspråk på militära titlar som inte ansågs vara dem värdiga.

Många förfasades särskilt över att kvinnor tog sig friheten att uppträda iklädda militär uniform och predika Guds ord, för andra öppnade detta ögonen för en möjlig kvinnlig emancipation. Att ansluta sig till armén som soldat eller officerare innebar ett tydligt val; man fick räkna med att bli bespottad av många, men också att ingå i känslomässigt laddad gemenskap.

I den här boken undersöker historikern Johan A. Lundin Frälsningsarmén, dess officerare och soldater årtiondena runt sekelskiftet 1900 med ett genusperspektiv. Genom närläsning av ett stort urval av källor såsom frälsningssoldaters omvändelseberättelser, korrespondens till och från Frälsningsarméns högkvarter, tidskrifter och samtida stridsskrifter ges en sammansatt bild av religionens roll som generator för görande av maskulinitet och femininitet.”
(Boken “Predikande Kvinnor och gråtande män” är utgiven på Kira förlag 2013)

Mycket har förändrats i dagens moderna samhälle, så också Frälsningsarmén under de 130 år som rörelsen funnits i vårt land. Men uppgifterna, de färgstarka berättelserna och personskildringarna, som framkommer i denna forskning, ger liv åt människorna bakom. Kvinnorna vågade träda fram som förkunnare av det kristna budskapet och männen kunde gå emot traditionen och visa sina känslor.

Deras uppdrag var att se nöden och möta behoven både i ord och i handling.
Samma uppdrag som Frälsningsarmén fortfarande har.

©Foto: Bokomslag
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv