www.fralsningsarmen.se

17 Apr 2015

Pin - Internationella Kongressen 1914

PIN_International Congress 1914Inför sommaren 2015 förbereder sig nu många tusen delegater runt om i de 126 länder i världen där Frälsningsarmén har verksamhet att resa till London i juli månad. För 101 år sedan var det liknande förberedelser inför en stor internationell kongress i London 11-24 juni 1914. Resemöjligheterna och sociala nätverk var då på en nivå fjärran från den vi idag lever med, ändå finns likheter.

Inför årets kongress under namnet ”Boundless” finns en hemsida http://www.boundless2015.org/boundless/home med mycket information och delegaterna uppdateras via e-post. Den svenska samordnaren överstelöjtnant Karin Ramos har bl.a. efterfrågat delegater som kan bära folkdräkt och nyligen gett möjlighet att beställa den svenska pin som ska bäras.Del av Svenska gruppen Internationella Kongressen London 1914

Trots stora olikheter med 1914 kan man förvånas över hur många likheter som finns och att då fick 175 svenskar förmånen att vara delegater. En pin (märke, igenkänningsbrosch) togs fram. 
En grupp svenskar följde också uppropet då att klä sig i folkdräkter och fotograferades speciellt. På det fotot syns också tydligt hur man bra sin pin. Halleluja_Märket_Major_Per_Hed_1914

Främst står major Per Hed och han bär en pin precis lik den i original på fotot ovan, kanske är det Per Heds pin, som bevarats på Frälsningsarméns Arkiv. Vid närmare betraktande syns att på de olika raderna står ”SWEDEN”, ”SVENSKA” och ”ENGLISH”, några i gruppen, som bär märket men har endast en rad för att beteckna hur språkkunnig man var.

Stridsropet och även barntidningen Den Unge Soldaten hade under sommaren 1914 många rapporter från den internationella kongressen. Då fanns inte möjlighet att sända foton utan bilderna i tidningarna är tecknade med stor precision. Där berättas att gruppen i folkdräkter från Sverige uppmärksammades liksom många andra delegater från mera exotiska länder med sina dräkter från Afrika och Asien.
  Svenska Hornmusikkåren 1914Vid en stor marsch deltog över 20 000 frälsningssoldater och ett hundratal musikkårer från olika länder. En av de inbjudna musikkårerna var den svenska under ledning av brigadör Klas Östby. De var då klädda i ljust blå rockar med guSO_Svenska_Hornmusikkåren_1914la ”revben”.

Förutom de många starka intrycken av Frälsningsarméns internationalism var kongressen också en stor andlig högtid med många gudstjänster och möten med vittnesbörd om hur Gud gripit in i människors liv till radikal förvandling.

Det som också gav en stor gripenhet och förstämning var fartygsolyckan i Kanada där 143 av kongressresenärerna på väg till London omkom. En sAmanda_Sandberghärskild minnesgudstjänst hölls för detta.
Denna händelse är bakgrunden till att den svenska frälsningsofficeren Amanda Sandbergh samma år skrev den ofta sjungna sången ”De kommer från öst och väst” nr 323 i den ekumeniska delen av svenska psalmboken/Frälsningsarméns sångbok.

Att ”Boundless”- kongressen hålls i år 2015 är för att högtidlighålla och fira att det är 150 år sedan William Booth fick sin vision och började den verksamhet i East End i London som har utvecklats till vad Frälsningsarmén är idag. Läs mer klicka på länken http://bootheum.se/2015/01/08/visionen-for-150-ar-sedan-blev-en-varldsvid-rorelse/

På ”Pin” från internationella kongressen 1914 står ”Halleluja” – Prisa Gud! Det var säkert delegaternas upplevelse då. Förväntningarna och bönen är densamma inför 2015 års internationella kongress, mycket är annorlunda men mycket återkommer, som ger upplevelsen att verksamheten och intentionerna ger anledning att uttrycka “Halleluja – Prisa Gud!”

© Foto: Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv