www.fralsningsarmen.se

10 Apr 2013

Nytt från Arkivet 2013

William Booths födelsedag 10 aprilWilliam_Booth_predikar_i_Whitechapel_1865_teckning 

William Booth föddes i Nottingham den 10 april 1829. Som femtonåring upplevde William en religiös omvändelse i ett kapell och började genast arbeta i fattigkvarteren i Nottingham tillsammans med några likasinnade ungdomar. Redan då kunde man hos honom upptäcka de karaktärsdrag som skulle bli så utmärkande för honom: kärlek till de nödställda, en djup religiös övertygelse och ledarförmåga.William_Booth_1879
Senare flyttade han till London och verkade där som predikant i Metodistkyrkan. Där han också fann sin blivande hustru och arbetskamrat, en flicka vid namn Catherine Mumford. En tid verkade William som resande väckelsepredikant, men tjänstgjorde sedan inom lokala församlingar i några år. Han var dock övertygad om att hans uppgift var den fria evangelistens, därför tog han och hans hustru avsked från samfundet de tillhört och reste själva ut för att förkunna evangelium för sina medmänniskor.
På en vandring en junikväll år 1865 i östra London stannade William Booth för att lyssna till ett friluftsmöte, som hölls av en liten grupp evangelister. Vid mötets slut fick lyssnarna tillfälle att yttra sig. Booth grep genast tillfället och höll ett inspirerat tal. Gruppens medlemmar bad då Booth att ansluta sig till dem och detta blev början till Östra Londons Kristna Mission, senare Kristna Missionen, som 1878 ändrade namnet till The Salvation Army.
Denna webbsida har fått namnet www.bootheum.se därför att grunden är William Booths liv och vision.

Frälsningsarméns Arkiv och arbetet där går vidare. Vi får ständigt förfrågningar via telefon, e-post, brev och personliga besök. Frågorna kan gälla forskning från Sverige och utlandet, att finna släktingar, som tillhört Frälsningsarmén, fastigheter på olika platser eller jubileum. Materialet på Arkivet är från det gamla HK, det som fanns i förråden på vinden och källaren i fastigheten i hörnet av Östermalmsgatan – Nybrogatan, Stockholm. Men vi finner och upptäcker fortfarande historiska dokument, som inte varit kända. Nedan ett sådant exempel:
William Booth  skrev ett brev till Hanna Ouchterlony på  våren 1883, som inte publicerats tidigare, se det handskrivna brevet  William_Booths_brev_till_Hanna_Ouchterlony_1883
Brevet är nu renskrivet av major Ann-Margret Ström
William_Booths_brev_5 Jan, 1883_till_Hanna_Ouchterlony_RENSKRIVET

Även en dagbok, har vi funnit, som Hanna Ouchterlony skrev själv. Den är renskriven av överste Evald Malmström och handlar mycket om tiden i Norge. Historiska sällskapet i Norge inbjöd i mars i år Kommendör Sven Nilsson att komma dit för att hålla föredrag. Mycket i detta handlade om att då hade kvinnan inte rösträtt, men trots det var Hanna O. ledare först för Frälsningsarmén i Sverige och senare i Norge.

Se filmen här med ett utdrag ur föredraget:                                  

Arkivet ger möjlighet att spegla historien i vad som hände och vad som sker nu. Drivkraften idag och för 130 år sedan bör inte vara förändrad, den kristna tron i de andliga frågorna kring liv och död.
Det personliga engagemanget bör vara lika starkt idag som på 1800-talet då det gäller enskilda människors ve och väl. Varje generation måste erövra sin egen livserfarenhet. Berättelsens styrka är att några för den vidare. Historien om Frälsningsarmén tål att forskas om och ifrågasättas, belysas och utmanas från olika håll. Särskilt viktigt i vår tid då mycket av det som hände genom pionjärerna för hundra år sedan annars lätt faller i glömska.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
Copyright – Bilder, film och texter: Frälsningsarméns Arkiv