www.fralsningsarmen.se

13 Dec 2013

Inför 28 december 2013

Går det att fånga historien i nuet med de sociala medierna idag?
Mobiltelefonen har idag blivit en stor del av vardagen för många. Datorn på arbetet med eposten och hemsidor, som dagligen måste besökas för att tillvaron ska fungera är en verklighet för de flesta.

Därför blev Frälsningsarméns digitala presentation på www.bootheum.se för drygt fyra år sedan ett sätt att tidsenligt berätta vår historia. Där finns nu över 200 publicerade sidor med faktamaterial med hänvisning till både YouTube och länkar internationellt inom Frälsningsarmévärlden. Vi kan konstatera att långt mer än 100 000 besökare har under denna tid ”vandrat runt” på sidorna. Hur många som tidigare besökte det fysiska frälsningsarmémuseet vet vi inte, men antalet var begränsat av öppettiderna. De över 600 föremålen fotograferades innan de packades ner. Det är en del av dessa foton som nu ofta används i våra olika presentationer. SO_Gamla FAMuseet Nybrogatan
Mer detaljer om det gamla museet finns på länken http://bootheum.se/2011/01/05/bootheum-2011/.

De tekniska landvinningarna går mycket snabbt. 2015 är det 150 år sedan William och senare hela familjen Booth blev gripna av evangeliet och genom det försökte möta sin samtids behov.

DBristol Easton Band England FanbärareKongressen 1980_Intressant text i fönstretärför har nu tekniken gått från ett lokalt museum på Östermalm i Stockholm med fysiska föremål från Frälsningsarmén till en presentation på sociala media, som kan nås av en global publik, där det fysiska rummet inte sätter några gränser.

I dagarna har vi också inlett ett nytt samarbete med www.digitalkultur.se digitalkultur

Där ska vi tillsammans göra tillgängliga ytterligare fotografier, som Frälsningsarmén i Sverige förfogar över från sina 130 år i vårt land.
Frälsningsarméns bilder finns på länken http://www.digitalkultur.se/tor/fralsningsarmen/public/
Många av fotografierna är kända, men vi har också många bra foton där alla uppgifter saknas om personerna, platsen och även fotografen. Därför hoppas vi nu att vi kan få hjälp med identifikation av släktforskare och andra intresserade.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
©Foto: Stefan Örtenblad & Arkivet
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv