www.fralsningsarmen.se

12 Apr 2016

Frälsningsarméns flyktingarbete

Efterkrigsarbete_MellaneuropaFrälsningsarméns historiska arkiv kan vara och är en skattgömma. Under den senaste tidens sortering och sammanställning av material från Frälsningsarméns ledare, särskilt Kommendörens (territoriella ledarens) och Chefsekreterarens (biträdande högste ledarens) arkiv framkom nyligen de insatser som gjordes i samband med 2:a världskriget. Vi blir idag berörda av alla de människor som flyr över Medelhavet på dramatiska och livshotande sätt. I arkivets brevfynd från 1944 och 1945 framkommer liknande dramatiska händelse fast i vårt närområde. Breven som citeras är över 70 år gamla.

Då 1944 var havet Östersjön och flyktingarna kom i små träbåtar och strapatser i höststormarnas mörker under 57 eller 80 timmar. Det var främst estländare från Balticum. Många klarade inte sjöfärden eftersom båtar blev beskjutna och många omkom i vågorna.
Läs originalbreven
Brev_från_Visby_1944_1,
Berättelse_från_Visby_2, Brevsvar_till_Visby_från_Chefsekreteraren_1944_del_3 

Haparanda och Torneå var också då gränsplatser till Finland och där kom många flyktingar. Ett stort antal fick logi på Frälsningsarmén och Frälsningsarméns folk fick ge hjälp och tjänst på många olika sätt. Brev från dåvarande divisionschefen Hafvenstein i Norrbottens division med Högkvarter i Luleå gjorde besök på plats och skickade rapport till Chefsekreteraren i september 1944.
Läs originalbrevet Haparanda_brev_1944_del_1,
Haparanda_brev_1944_del_2

Nordnorge var efter krigsslutet ett bränt och utarmat slagfält. Som dåvarande brigadör senare general Erik Wickberg berättar i filmen om Frälsningsarméns Efterkrigshjälp blev Nordnorge den svenska hjälpens speciella område. Från början av förberedelserna trodde man att hjälpen skulle gå till Mellaneuropa men det blev till Norra Ishavets kuststäder. Vid julen 1945 var Nordnorge inte bara krigshärjat och utan också utarmat av bristen på bostäder, varma kläder och mat var ändå svårare när kylan, snö och vinterstormar drog fram.
Nordnorge_uppbyggnad_1945Läs originalberättelserna – klicka på länkarna
Nordnorge_Brev från Kapten Anders Wigholm_Julen_1945
Nordnorge_1_En Jul vid Ishavet_1945
Nordnorge_1945_del_2
Nordnorge_1945_del_3

Tidigare är publicerat om Efterkrigshjälpen och ur en dagbok som en av de svenska frälsningsofficerarna Bertil Thyrén skrev, se länken http://bootheum.se/2012/02/13/efterkrigshjalpen-i-finnmarken-1945/

Efterkrigsarbete_Mellaneuropa_2Det är märkligt att genom originalmaterial i Frälsningsarméns arkiv kunna se och ta del av berättelser som mycket påminner om vår verklighet idag. Tyvärr härjar krig och onda terrordåd fortfarande men Frälsningsarméns vision är alltsedan grundläggaren William Booths dagar att möta människors behov både andliga och materiella. Kampen mot det onda pågår på många fronter, genom att förmedla evangeliet om Jesus Kristus men också konkret göra insatser för människor i nöd.

Text: Ingrid Albinsson
Foton: Frälsningsarméns Arkiv & Marklund Film
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv