www.fralsningsarmen.se

06 Feb 2012

Frälsningsarméns Arkiv 2012

Frälsningsarméns Arkiv har i sin förlängning många hundra hyllmeter runt om i Sverige i de olika arkiven. Då Frälsningsarméns Högkvarter är riksorganisationen är det med Riksarkivet, Marieberg och nu sedan det blev fullt på 1980-talet Arninge, norr om Stockholm, som avtal upprättas och deponering görs.

Den lokala frälsningsarmékåren och sociala institutioner har i bästa fall arkiverat soldatrullor, kassaböcker, protokoll och historiskt material på kommunarkiv, stadsarkiv, föreningsarkiv, folkrörelsearkiv eller landsarkiv.

På 1980-talet reste frälsningssoldat Louise Skytte runt i Sverige som en resurs och hjälpte till att söka rätt på det som låg på vindar och i källarförråd. Hon hade sin anställning på Riksarkivet, Marieberg och var väl rustad och förtrogen med arbetet. Senare och in på 2000-talet var det major Ulf Landin, som hjälpte till att gallra och sortera, då främst på de kårer som stängdes.
Många är de kartonger som förvaras och i vissa fall står på hyllor runt om i Sverige och som snarast borde vara på väg till något av respektive arkiv. Tyvärr har material gått förlorat på grund av okunnighet eller bekvämlighet då det varit lättare att slänga än sortera. Framtidens forskare kommer att få luckor då man inte visste bättre och hur det blir med den digitala lagringen med allt som idag skrivs på e-post och som aldrig blir utskrivit på papper. Det är också viktigt hur vi förpackar foton och pappersdokumenten på rätt sätt. Nästa stora utmaning är att få arkiven sökbara av det som är scannat och digitaliserat.

Överraskande har varit att utanför våra egna led möta intresse från människor som är djupt imponerande av den historia som Frälsningsarmén har. Själva blir vi kanske lätt hemmablinda och gärna enbart ser de nya utmaningarna som finns. Ibland måste vi stanna upp och det gjorde vi i samband med årsdagen den 28 december 2011. Då ordnade vi på Arkivet ett seminarium med tema Hanna Cordelia Ouchterlonys KONTEXT. Anföranden utgick från ”Hur kunde det bli som det blev?” och ”Varför just Värnamo?”.

Den stora utmaningen för oss på Arkivet är att via denna sida förmedla historiska fakta även till det uppväxande unga släktet där referenserna är helt annorlunda än vuxenvärlden. Men genom personliga berättelser och erfarenheter kan historien bli levande. Din uppgift som läser www.bootheum.se är att hjälpa till med att ge kommentarer och/eller inlägg i det som publiceras. På så sätt kan det bli en upplevelse att ta del av arvet och så kan vi sprida kunskap.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
©Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv