Under en lång följd av år kring förra sekelskiftet samlades frälsningsarméns folk under kongressöndagen i Södertälje. General William Booth var med sin närvaro och sina glödande tal den inspirerade talaren som fick åhörarna att söka Gud till frälsning och förnyelse. Södertäljedagarna […] ↓ Read the rest of this entry…