Frälsningsarmén har ett speciellt emblem, eng. the crest, på svenska ofta kallat ”vapen”. Tillsammans med flaggan och Frälsningsarméns lärosatser presenterades det 1878. Som berättas i annan artikel skedde detta efter introduceringen av namnet ”The Salvation Army”. Catherine Bramwell-Booth berättar i sin […] ↓ Read the rest of this entry…