Över hela världen har ”Huset på en öppen Bibel” under många år använts som symbol av Frälsningsarméns kvinnogrupper, eng. Home League, svenska Hemförbundet. Detta märke och emblem ville uttrycka grunden för kvinnoarbetet att hemmet skulle byggas på en kristen grund. […] ↓ Read the rest of this entry…