Som tidigare berättats om föddes arbetet bland ”Döva och Synskadade” ur ett behov att stötta och vägleda människor med dessa funktionsnedsättningar. Arbetet startade 1895 och kallades då Frälsningsarméns arbete bland ”döva och blinda”. Frälsningsofficerarna som arbetade inom denna verksamhet var […] ↓ Read the rest of this entry…