SO_Standar_SlumsysterÄven Frälsningsarméns sociala verksamhet hade under pionjärtiden särskilda standar för att uttrycka sin ambition att nå utsatta grupper i den tidens samhälle.
Ofta användes symbolbilder för att tydliggöra detta arbete. 

Det första standaret visar en “slumsyster”, så kallades de kvinnliga  officerarna (motsv. pastorer) som var socialarbetare. SO_Standar_Slum-&Räddningsverket
Här ror Slumsystern sin lilla båt i den stormande sjön.
Säkert hade dessa tappra kvinnor ofta “motvind och höga vågor” att kämpa mot i form av fattigdom, dåliga bostäder och därav sjukdomar särskilt i städernas slumområden.

Så fick denna verksamhetsgren namnet: Slum- och Räddningsverket.

©foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv