När Frälsningsarméns organisation i Sverige ska beskrivas har utgångpunkten blivit det praktverk, boken i folioformat, som gavs ut 1945, alltså för drygt 70 år sedan. Titeln var ”Frälsningsarmén i Sverige” att i ord och bild skildra hur denna kristna väckelserörelse […] ↓ Read the rest of this entry…